Wie zijn wij

INSID is een onafhankelijke stichting met als doel het versnellen van duurzaamheid.

In dat kader initieert, adviseert, begeleidt en inspireert INSID projecten, organisaties en personen die de ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid een wezenlijk verschil te maken. Daarbij maakt de stichting gebruik van het eigen, kwalitatief hoogwaardige (inter)nationale netwerk.

Daar waar duurzaamheids initiatieven tegen knelpunten (en dus vertraging) oplopen, werkt INSID mee aan oplossingen.

prins carlos

Duurzaamheid is vooruitzien, het is uitdagend, het is innovatief

Prins Carlos de Bourbon de Parme, directeur van INSID:

"Duurzaamheid is niet links, het is ook niet rechts. Het is niet eens politiek. Het is je kinderen kunnen uitleggen dat je aan hun toekomst denkt. Het is oplossingen vinden en werken aan iets waar je trots op kunt zijn. Het is ambacht, het is denken, het is vooruitzien, het is uitdagend, het is innovatief. En het is gezond verstand."

Nieuws

Afsluiting campagne 'Nederland Circulaire Hotspot'

Op 18 april werd een mijlpaal bereikt in de Nederlandse transitie naar een circulaire economie. Minister President Rutte nam tijdens de Innovation Expo het visiedocument "Netherlands Circular Hotspo … lees meer »

Prins Carlos houdt 'Rede van Fryslan'

Op 25 mei had Prins Carlos de eer de vijfde 'Rede van Fryslan' te houden in Leeuwarden, op uitnodiging van de heer J.A. Jorritsma, commissaris van de koning in Friesland. Thema van de Rede was de tr … lees meer »

Vrienden

INSID is er trots op samen te werken met met bevriende organisaties die de uitgangspunten van INSID onderschrijven, hetgeen in hun diensten, projecten, beleid of plannen tot uiting komt. 

Is uw organisatie al vriend van INSID?

Een van de vrienden is het bedrijf Ex'tent, dat zich onder meer heeft gewijd aan het breed agenderen van Ex'tax, een verschuiving in het belasting systeem, waarbij belasting op arbeid wordt verlaagd en belasting op grondstoffen wordt verhoogd. Daarmee wordt de economie en maatschappij op een duurzame koers gezet: www.ex-tax.com.